Смена формата АТО на ООС не повлияет на мандат ОБСЕ, – Хуг. Новости